Nhà Đất Quận 7 - Mua Bán Nhà Đất Quận 7 - Nhà Đất Giá Rẻ Tại Quận 7 - Mua Bán Cho Thuê Nhà Đất Căn Hộ Tại Quận 7 - Bất Động Sản Quận 7

Tìm trên
bản đồ

HOTLINE: 028 37733837

Đăng nhập

BẢNG GIÁ ĐẤT Q7 2011

Bảng Giá Đất Khu Vực Quận 7 Năm 2011

(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BẾ VĂN CẤM TRỌN ĐƯỜNG
5,500
2 BẾN NGHÉ TRỌN ĐƯỜNG
4,400
3 BÙI VĂN BA TRỌN ĐƯỜNG
5,500
4 CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG

4,400
5 CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG

4,400
6 CHUYÊN DÙNG 9 TRỌN ĐƯỜNG
2,200
7 ĐÀO TRÍ NGUYỄN VĂN QUỲ GÒ Ô MÔI 1,800


GÒ Ô MÔI HOÀNG QUỐC VIỆT 1,800


HOÀNG QUỐC VIỆT TRƯỜNG HÀNG GIANG 1,800
8 ĐƯỜNG SỐ 10

5,500
9 ĐƯỜNG 17 ĐƯỜNG SỐ 10 MAI VĂN VĨNH 4,400


ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 10 4,400
10 ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) TÂN MỸ LÂM VĂN BIỀN 4,400
11 ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) PHẠM HỮU LẦU SÔNG PHÚ XUÂN 3,300
12 ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) LÂM VĂN BỀN CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ 4,400
13 ĐƯỜNG 67

5,500
14 ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 CẦU TÂN THUẬN 2 NGUYỄN VĂN LINH 6,200
15 ĐƯỜNG NHÁNH CẦU TÂN THUẬN 2 TRẦN XUÂN SOẠN ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 5,500
16 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY

3,700
17 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNGĐƯỜNG >= 16M

4,400

ĐƯỜNG < 16M

3,700
18 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNGĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH

6,200

ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M

4,400

ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

3,700
19 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONGĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

5,500

ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

4,400

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M

3,700
20 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNGĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI

5,500

ĐƯỜNG >= 16M

4,400

ĐƯỜNG < 16M

3,700
21 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ)ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M

3,100

ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

2,600
22 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN

4,000
23 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ

3,300
24 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

3,300
25 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ

4,000
26 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG

4,000
27 ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ NGUYỄN HỮU THỌ LÊ VĂN LƯƠNG 6,600
28 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) TRỌN ĐƯỜNG
3,300
29 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG
3,300
30 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

2,600
31 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

2,600
32 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)

5,500
33 ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)

3,300
34 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ)

3,700
35 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

3,300
36 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ

5,500
37 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ

4,400
38 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1

5,500
39 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M

3,700
40 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M

4,400
41 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ NGUYỄN VĂN QUỲ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ 3,300
42 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
6,200

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
5,500
43 PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG
3,700
44 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
3,100

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
2,600
45 ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI TRỌN ĐƯỜNG
3,700
46 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG
3,300
47 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
3,700

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
3,300
48 ĐƯỜNG ĐÀO TRÍ NỐI DÀI (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG
2,600
49 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
3,700

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
3,300
50 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
2,600

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
2,200
51 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
5,500

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
4,400
52 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) TRỌN ĐƯỜNG
4,400
53 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM TRỌN ĐƯỜNG
4,400
54 ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH

3,700

_ĐƯỜNG NHÁNH

3,300
55 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)ĐƯỜNG SỐ 1

8,400

NGUYỄN THỊ THẬP NỐI DÀI

9,900

ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M

6,200

ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

5,500
56 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ)_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG
4,400

_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
3,700
57 GÒ Ô MÔI TRỌN ĐƯỜNG
3,700
58 HOÀNG QUỐC VIỆT TRỌN ĐƯỜNG
4,400
59 HUỲNH TẤN PHÁT CẦU TÂN THUẬN NGUYỄN THỊ THẬP 8,400


NGUYỄN THỊ THẬP CẦU PHÚ XUÂN 6,200
60 LÂM VĂN BỀN TRỌN ĐƯỜNG
6,200
61 LÊ VĂN LƯƠNG TRẦN XUÂN SOẠN CẦU RẠCH BÀNG 6,600


CẦU RẠCH BÀNG CẦU RẠCH ĐĨA 5,500
62 LƯU TRỌNG LƯ HUỲNH TẤN PHÁT KHO 18 5,500
63 LÝ PHỤC MAN TRỌN ĐƯỜNG
6,200
64 MAI VĂN VĨNH TRỌN ĐƯỜNG
6,200
65 NGUYỄN HỮU THỌ CẦU KÊNH TẺ BỜ SÔNG RẠCH ĐĨA 8,400
66 NGUYỄN THỊ THẬP TRỌN ĐƯỜNG
9,900
67 NGUYỄN VĂN LINH HUỲNH TẤN PHÁT RẠCH THẦY TIÊU 7,700


RẠCH THẦY TIÊU LÊ VĂN LƯƠNG 13,200


LÊ VĂN LƯƠNG RẠCH ÔNG LỚN 7,700
68 NGUYỄN VĂN QUỲ TRỌN ĐƯỜNG
5,500
69 PHẠM HỮU LẦU TRỌN ĐƯỜNG
3,000
70 PHAN HUY THỰC TRỌN ĐƯỜNG
4,400
71 TÂN MỸ TRỌN ĐƯỜNG
4,000
72 TÂN THUẬN TÂY TRỌN ĐƯỜNG
4,400
73 TRẦN TRỌNG CUNG TRỌN ĐƯỜNG
5,500
74 TRẦN VĂN KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG
4,000
75 TRẦN XUÂN SOẠN TRỌN ĐƯỜNG
7,700

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM THANH PHỐ


76 BERTRAND RUSSELL (CR.2102+C22102) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
77 BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
78 CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
79 ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R.2105) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
80 ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
81 ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN.2106) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
82 ĐƯỜNG 10 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
83 ĐƯỜNG 15 TRỌN ĐƯỜNG
7,700
84 ĐƯỜNG 16 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
85 ĐƯỜNG 17 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
86 ĐƯỜNG 18 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
87 ĐƯỜNG 19 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
88 ĐƯỜNG 2 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
89 ĐƯỜNG 20 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
90 ĐƯỜNG 21 TRỌN ĐƯỜNG
7,900
91 ĐƯỜNG 22 TRỌN ĐƯỜNG
9,900
92 ĐƯỜNG 23 TRỌN ĐƯỜNG
7,900
93 ĐƯỜNG 6 TRỌN ĐƯỜNG
12,100
94 ĐƯỜNG B HOÀNG VĂN THÁI TRẦN VĂN TRÀ 9,900


ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG 16 7,900
95 ĐƯỜNG C HOÀNG VĂN THÁI RẠCH CẢ CẤM 12,100


RẠCH CẢ CẤM ĐƯỜNG 23 9,900
96 ĐƯỜNG D HOÀNG VĂN THÁI TRẦN VĂN TRÀ 9,900


ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG 16 7,900
97 ĐƯỜNG G TRỌN ĐƯỜNG
7,900
98 ĐƯỜNG N TRẦN VĂN TRÀ TÔN DẬT TIÊN 9,900


NGUYỄN VĂN LINH NGUYỄN ĐỔNG CHI 12,100
99 ĐƯỜNG O TRỌN ĐƯỜNG
9,900
100 ĐƯỜNG P NGUYỄN VĂN LINH HÀ HUY TẬP 12,100


ĐƯỜNG 10 TRẦN VĂN TRÀ 12,100
101 ĐƯỜNG U TRỌN ĐƯỜNG
12,100
102 HÀ HUY TẬP (H.2102) TRỌN ĐƯỜNG
7,900
103 HOÀNG VĂN THÁI (CR.2101+C.2101) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
104 HƯNG LONG TRỌN ĐƯỜNG
9,900
105 LÊ VĂN THÊM (R.2103) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
106 LUTHER KING (CR.2106) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
107 LÝ LONG TƯỜNG (H.2105) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
108 MORISON (CR.2103+C.2103) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
109 NGUYỄN BÍNH (H.2109) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
110 NGUYỄN CAO (R.2106) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
111 NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
112 NGUYỄN KHẮC VIỆN (C.2105) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
113 NGUYỄN LƯƠNG BĂNG (BROAD WAY) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
114 NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) TRỌN ĐƯỜNG
11,000
115 PHẠM THÁI BƯỜNG (H.2101) TRỌN ĐƯỜNG
11,000
116 PHẠM THIỀU (CR.2104+C.2104) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
117 PHẠM VĂN NGHỊ (H.2108) TRỌN ĐƯỜNG
12,100
118 PHAN KHIÊM ÍCH (R.2101) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
119 PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) TRỌN ĐƯỜNG
9,900
120 PHỐ TIỂU BẮC TRỌN ĐƯỜNG
10,100
121 PHỐ TIỂU ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG
7,900
122 PHỐ TIỂU NAM TRỌN ĐƯỜNG
7,900
123 RAYMONDIENNE (C.2104) TRỌN ĐƯỜNG
11,000
124 TÂN PHÚ (C.2109) NGUYỄN VĂN LINH CẦU CẢ CẤM 1 12,100


CẦU CẢ CẤM 1 ĐƯỜNG 23 11,000
125 TÂN TRÀO (MARKET STREET) TRỌN ĐƯỜNG
11,000
126 TÔN DẬT TIÊN (CR.2105) NGUYỄN VĂN LINH TRẦN VĂN TRÀ 11,000
127 TRẦN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI RIVER DRIVE) TÂN PHÚ PHAN VĂN CHƯƠNG 11,000


ĐÔ ĐỐC TUYẾT TÔN DẬT TIÊN 9,900
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số tin: 892
Thành viên: 5356

QUẢNG CÁO

xay dung nha quan 7

HOTLINE

0919188883

028 37733837

Ký Gửi Nhà Đất : Nhabanq7@gmail.com 028 37733837

Phản hồi của bạn